Petak, 21 Juna, 2024

Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko za period 2023-2025. godina, da je postupak javnog poziva proveden i okončan.

Na osnovu prijava kandidata, utvrđena je Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko za period 2023-2025. godina, a u koju su uvršteni svi kandidati čije su prijave blagovremene i potpune, te koji ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Kandidati čije prijave nisu blagovremene, kao i kandidati koji nisu ispunili uslove javnog poziva, o istom će biti obaviješteni putem pošte.

Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko za period 2023-2025. godina

povezani članci

Najnovije