Srijeda, 17 Aprila, 2024

Konkurs za izbor najboljeg prijedloga naslovne strane Monografije Visoko u periodu agresije na RBiH 92-95.

Odbor za izradu Monografije radnog naslova Visoko u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92 – 95 raspisuje

KONKURS

za izbor najboljeg prijedloga naslovne strane Monografije radnog naslova Visoko u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92 – 95.

  1. TEMA

Tema konkursa fokusirana je na izradu naslovne strane Monografije koja asocira odbranu Republike Bosne i Hercegovine od agresije. U okviru teme fokus je, pored odbrane Republike Bosne i Hercegovine, na Gradu Visoko, njenim braniocima, kroz vojni i civilni aspekt, da asociraju na požrtvovanost, snagu, hrabrost, nadahnuće, ponos i patriotizam.

  1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju svi autori/predlagači a svaki učesnik može poslati jedan prijedlog Naslovne strane za izbor.

  1. FORMAT

Format prijedloga može biti izrađen u svim likovnim i grafičkim tehnikama ili kompjuterskim obradama. Prijedlog treba biti odštampan u formatu A4, u boji i tehnici u kojoj je rađen prijedloga rješenja.

  1. PRIJAVE NA KONKURS I ROK

Učesnici konkursa će svoje šifrirane radove i šifru sa potrebnim podacima (ime i prezime, kontakt telefon) dostaviti u odvojenim kovertama najkasnije 60 dana od dana objavljivanja, na adresu: Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja, Odbor za izradu Monografije radnog naziva Visoko u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92 – 95, Ulica Branilaca 26, 71 300 Visoko, sa naznakom Prijedlog za Konkurs, NE OTVARAJ.

  1. OBJAVA KONKURSA I REZULTATA

Konkurs će biti objavljen na lokalnim medijima (Radio i TV Visoko) i lokalnim web portalima, kao i rezultati konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni 30 dana nakon zatvaranja. Najbolji ocijenjeni rad će biti korišten za naslovnu stranu Monografije.

  1. NAGRADE

Prva tri najbolje ocjenjena rada će biti nagrađena sa novčanim nagradama. Nagrade za prva tri mjesta su: Prvo mjesto 800,00 KM, drugo mjesto 500,00 KM i treće mjesto 300,00 KM, koje će biti uručene nakon objave rezultata.

  1. OCJENJIVAČKI ŽIRI

Ocjenjivački žiri će činiti članovi Odbora za izradu Monografije i jedno lice vanjski stručni saradnik iz oblasti grafičkog i likovnog dizajna.

  1. AUTORSKA PRAVA:

Prijedlozi moraju biti izvorni i podložni autorskim pravima učesnika. Autori čiji radovi koji budu nagrađeni zadržavaju svoja autorska prava za poslane prijedloge ali daju Odboru dozvolu za korištenje rada kao naslovne strane Monografije ili strane pojedinog poglavlja Monografije. Odbor ima pravo da sa autorom doradi prijedlog kao konačna verzija naslovne strane ili strane poglavlja. Slanjem prijedloga autori prihvataju ove uslove.

povezani članci

POPULARNO