Konačna preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

OBAVIJEST

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i
drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024.godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web
stranici Grada Visoko, počev od 29.04.2024.godine.

U skladu sa konkursnom procedurom, Konačna preliminarna lista se dostavlja
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.

Konačna preliminarna lista možete preuzeti ovdje

 

povezani članci

Najnovije