Nedjelja, 16 Juna, 2024
spot_img

JP Visoko Ekoenergija: Presuđenom kriminalcu M.H mjesto je u zatvoru!

U cilju pravilne, objektivne i tačne informisanosti zainteresovane, ali i šire javnosti u vezi sadržaja Presude Kantonalnog suda u Zenici u predmetu tužbe H.M. iz Visokog protiv Javnog preduzeća „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća je dana, 27.10.2023. godine održao sjednicu na kojoj je, između ostalog, jednoglasno zaključeno da je povodom objave koju je H.M. plasirao putem društvenih mreža potrebno sačiniti „Saopštenje za javnost“ u ime preduzeća i Nadzornog odbora.

U svojoj objavi na društvenim mrežama, H.M. piše paušalno, koristi neutemeljene navode na osnovu dijelova presude, a sve u cilju plasiranja poluistine koja vodi ka pogrešnom zaključivanju kod šire javnosti. Ovakvom objavom H.M. očito je imao namjeru da dezavuiše javnost i svoj gubitak, te da prikrije činjenicu da se radi o licu koje je u sudskom postupku proglašeno krivim za učinjena nezakonita djela u vrijeme trajanja mandata na poziciji direktora ovog javnog preduzeća. Manipulacijom podacima i dijelovima sadržaja presude Kantonalnog suda, ovaj predmet pokušava prikazati kao svoj lični uspjeh ili pobjedu – što apsolutno nije tačno.

U prvostepenoj presudi je vrlo precizno utvrđeno da je Odluka Nadzornog odbora o razrješenju bivšeg direktora (tj. H.M.) po skraćenom postupku ZAKONITA, da je ZASNOVANA NA ČINJENICAMA koje su u toku postupka nepobitno utvrđene, da je takvu Odluku donio NADLEŽNI ORGAN javnog preduzeća, te je, kao takva, okvalifikovana i prihvaćena, i u prvostepenoj i u drugostepenoj presudi nadležnih sudova.

Pokušaji H.M. da relativizuje počinjeni kriminal dok je vršio funkciju direktora, samim tim je ostao bez uspjeha, jer su i prvostepeni i drugostepeni sud potvrdili upravo ono što je utvrdio i Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća, a to je:

– da tadašnji direktor nije ispunjavao odgovornosti direktora javnog preduzeća i da je zanemarivao zakonom propisane obaveze koje su u direktnoj vezi sa rukovođenjem radom i poslovanjem javnog preduzeća,

– da je činio malverzacije u odnosu na Zakon o javnim preduzećima, jer je zaključivao fiktivne ugovore o javnoj nabavci koje je plaćao i prije nego što je zaključio takav ugovor, a i sam izabrani pružalac usluga je pismeno potvrdio da naručene i plaćene usluge nije uradio,

– da je nezakonito dodjeljivao donacije pravnim ili fizičkim licima direktno kršeći Zakon o donacijama u javnom sektoru.

Naročito je važno naglasiti u kontekstu činjenice da je H.M. već pravosnažno osuđen za kriminalne radnje koje je učinio u ovom javnom preduzeću za vrijeme dok je bio direktor, a koje se odnose na nezakonitosti prilikom zapošljavanja, te da mu je izrečena zatvorska kazna preinačena na uslovnu kaznu.

Nesumnjivo je da se radi o licu koje je tokom vršenja pozicije direktora višestruko pokazalo sklonost prema vršenju kriminalnih djela, kao i da je za jedan dio tih kriminalnih djela i pravosnažno osuđen.

Nepobitna je činjenica da je raniji Nadzorni odbor svojim radnjama obavezao Javno preduzeće da H.M vrati na izmišljeno radno mjesto koje je kasnije ukinuto, a koje je obavljao prije nego što je izabran na poziciju direktora kada mu mandat direktora prestane ili bude razrješen dužnosti. Zbog ugovora koji je prethodni Nadzorni odbor zaključkio sa H.M. preduzeće je u obavezi isplatiti 24.565,00 KM, a ne kao što H.M. navodi 85.000,00 KM.

Sadašnji Nadzorni odbor rukovodeći se odgovarajućim zakonskim propisima i time da onome koji je na tako jasan i potvrđen način pokazivao sklonosti ka kršenju zakona, učinio malverzacije u poslovanju, zapošljavanju, davanje donacija i tome slično što je navedeno u otkazu o radu, nije mjesto u ovom javnom preduzeću, ne čak ni u našem gradu – nego da bi mu prava adresa trebala biti jednostavno u zatvoru.

Međutim, sud je (što se i ne preispituje), odlučio da se obaveza iz ugovora, koju je ispred Nadzornog odbora potpisala tadašnja predsjednica, o vraćanju na posao nakon prestanka mandata direktora – ipak mora ispuniti kao ugovorna obaveza koju je javno preduzeće preuzelo.

Ovo javno preduzeće će naravno ispuniti svoju obavezu, ali u vrlo ozbiljnoj analizi prethodno mora utvrditi na koje poslove da ovog presuđenog kriminalca rasporedi, obzirom na sve ono što je, bez ikakve sumnje, utvrđeno i dokumentovano u ovom procesu, a očekujući da će nastavak krivičnog postupka i za onaj kriminal i nezakonitosti za koje još uvijek nije procesuiran, svima nama još jednom pokazati i dokazati sa kim se imalo posla u proteklom periodu.

Svi kapaciteti ovog javnog preduzeća su u cijelosti na raspolaganju svima onima koji se žele uvjeriti u tačnost svega iznesenog u ovom saopštenju, te ih i ovim putem pozivamo da ne budu lakomisleni u bilo kakvom zaključivanju na osnovu onoga što H.M i njemu slični objavljuju, zloupotrebljavajući društvene mreže za planiranje svojih laži, poluistina i manipulacija.

JP Visoko Ekoenergija

povezani članci

Najnovije