JKP VISOKO PROŠIRILO ORGANIZOVANI ODVOZ OTPADA NA MZ DOBRINJE

JKP Visoko u saradnji sa Općinom Visoko i MZ Dobrinje od prvog novembra počinje sa organizovanim odvozom komunalnog otpada. Odvoz otpada će se vršiti četvrtkom, a naplata prema važećoj odluci o komunalnom redu i na osnovu spiskova nosilaca domaćinstava i broja članova u domaćinstvima. Sva sela i zaseoci u MZ Dobrinje biće obuhvaćeni odvozom otpada.

povezani članci

Najnovije