Petak, 19 Aprila, 2024

JKP VISOKO: PROŠIRENJE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA SRHINJE

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga MZ Topuzovo polje-naselje Srhinje da će predstavnici JKP”Visoko” d.o.o. Visoko u suradnji sa Savjetom MZ u subotu 03.11.2018. godine izvršiti instaliranje kontejnera za odlaganje komunalnog otpada u putnom pojasu saobraćajnica.

Odvoz smeća će se vršiti petkom, a naplatu ćemo vršiti prema važećoj Odluci o Komunalnom redu, a na osnovu spiskova nosilaca domaćinstva i broja članova domaćinstava dostavljenih od strane predstavnika MZ.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

JKP”Visoko”d.o.o.Visoko

povezani članci

POPULARNO