Subota, 20 Aprila, 2024

JAVNI POZIV ZA PROMOCIJU PROIZVODA I USLUGA PUTEM TURISTIČKOG INFO CENTRA GRADA VISOKO

Na osnovu “ Strategije razvoja turizma na području općine Visoko “ i ciljeva koji su strategijom utvrđeni, a koji se odnose na promociju ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta, kao i drugih subjekata usko vezanih za ovu djelatnost , Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti- Turistički info centar općine Visoko, raspisuje:

JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa poslovnih subjekata za promociju proizvoda i usluga putem Turističkog info centra općine Visoko

 1. Pozivaju se pravna i fizička lica sa područja općine Visoko, koja su registrovana za pružanje usluga smještaja,  pripreme i usluživanja hrane,  subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom turističkih proizvoda ( suvenira ), kao  i udruženja građana koja imaju registrovanu djelatnost iz oblasti ugostiteljstva, da iskažu interes za promocijom svojih usluga i proizvoda putem Turističkog info centra općine Visoko.
 1. Promocija proizvoda i usluga privrednih subjekata će se vršiti putem karte i zvanične web stranice Turističkog info centra općine Visoko, gdje će na vizuelno slikovit način biti prikazani poslovni subjekti, sa osnovnim podacima o svakom posebno. Budući da je karta osnovni i najčešće traženi materijal od strane turista, reklamiranjem usluga na ovaj način poslovni subjekti su u direktnom dodiru sa turističkom tražnjom.
 1. U zavisnosti od iskazanog interesa, Turistički info centar ima u planu kreirati posebne flajere ( brošure ) smještajnih kapaciteta,  kao i  flajere restorana i ostalih objekata ovog tipa, a sve s ciljem bolje promocije i prezentacije usluga turistima.
 1. Naknada za promociju proizvoda i usluga, na godišnjem nivou, iznosit će:
 • za pravna lica: 100 KM;
 • za fizička lica: 70 KM;
 • za trgovinsko- zanatake usluge i proizvode: 50 KM;
 • za udruženja građana: 30 KM;
 1. Ova novčana naknada će isključivo biti usmjerena u svrhu promocije, kreiranja i izrade promotivnog materijala.
 1. Međusobni odnosi između Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turističkog info centra općine Visoko i poslovnog subjekta, koji je zainteresovan za ovaj način propagande svojih proizvoda će se regulisati ugovorom.
 1. Poslovni subjekti koji iskažu interes za promovisanjem svojih proizvoda i usluga, potrebno je da svoje prijave podnesu u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.
 1. Svi poslovni subjekti, koji imaju interes za javnim pozivom , potrebno je da svoje prijave podnesu najkasnije do 1.7. 2019. godine.

Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Za detaljnije informacije možete pozvati Turistički info centar općine Visoko na broj:  032/ 738-880

povezani članci

POPULARNO