JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2024. godinu

Povodom 29. augusta – Dana Grada Visoko, Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javna priznanja pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama i drugim organima, organizacijama i zajednicama zaslužnim za privredni i društveni razvoj Grada Visoko, te održanje kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.

Javna priznanja su:

– POVELJA GRADA VISOKO

– POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

– POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VISOKO

 

POVELJA GRADA VISOKO dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama, organima, organizacijama i zajednicama sa područja Grada Visoko, a izuzetno i za dostignuća i rezultate čiji autori nisu sa područja Grada Visoko, ali su svojim angažovanjem i djelima vezani za Grad Visoko. Može se dodijeliti i prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih gradova.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri Povelje Grada Visoko i to: dvije pojedinačne i jedna kolektivna.

Povelja Grada Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

 

POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se pojedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate koji imaju opštedruštvenu vrijednost i koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji Grada Visoko na privrednom, naučnom, kulturnom, sportskom, humanitarnom i drugom planu.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja Grada Visoko za životno djelo.

Povelja Grada Visoko za životno djelo može se dodijeliti i posthumno.

 

Povelja Grada Visoko i Povelja Grada Visoko za životno djelo dodjeljuju se onima koji su izuzetno:

  • doprinijeli razvoju i afirmaciji Grada Visoko na privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom, sportskom, humanitarnom ili nekom drugom području rada i djelovanja,
  • doprinijeli razvoju demokratije i poštivanja ljudskih prava, doprinijeli zaštiti javnog reda i sigurnosti građana, postigli značajne rezultate na unapređenju i zaštiti čovjekove okoline.

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VISOKO dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine i državljanima drugih zemalja koji su se naročito istakli u odbrani i održanju kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine i razvoju i afirmaciji Grada Visoko, koji su se pokazali izuzetnim patriotima i prijateljima Bosne i Hercegovine i njenih građana.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko.

Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

 

Prijedlog za dodjelu jednog od priznanja mogu podnositi:

Građani pojedinačno ili grupno, gradski vijećnici, političke stranke, Gradonačelnik, privredna društva i drugi pravni subjekti, ustanove, udruženja građana, mjesne zajednice i drugi organi, organizacije i zajednice sa područja Grada Visoko.

Predlagač ne može dati veći broj prijedloga za dodjelu javnih priznanja od broja javnih priznanja koja se dodjeljuju.

 

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

  • ime, prezime, adresu ili naziv predlagača i potpis predlagača,
  • ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,
  • obrazloženje sa relevantnim podacima,
  • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
  • vrstu priznanja za koja se isti predlažu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA JE DO 17. JUNA 2024. GODINE DO 16 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima Grada Visoko, web stranici Grada Visoko (www.visoko.gov.ba) i oglasnoj ploči Grada Visoko.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

Podnosilac prijedloga moralno i materijalno odgovara za tačnost podataka navedenih u prijedlogu.

 

Prijedloge uputiti na adresu:

GRAD VISOKO

Gradsko vijeće

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, sa    naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – ne otvarati“

Ulica A. Izetbegovića 12A, Visoko

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokolu Gradske  uprave Visoko.

Više informacija putem telefona 032/732-502.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Edin Lopo

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljen  je na oglasnoj ploči Grada Visoko dana 15. maja 2024. godine.

SEKRETAR Gradskog vijeća Visoko
Zekija Omerbegović

 

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije