Javni parking prostori u Visokom uskoro sa modernim sistemom naplate

Parkiranje vozila u centralnim gradskim zonama savremenih gradova je masovna pojava.

U cilju poboljšanja funkcionisanja parkiranja i usaglašavanja potreba za parkiranjem sa pojavama dinamičkog saobraćaja i opštih tendencija razvoja urbanih sredina, neophodno je javne parking prostore u Gradu staviti u sistem naplate parkinga.

Postojeće gradske saobraćajnice i kapaciteti parkirališta imaju sve manje mogućnosti za prihvat rastućeg broja vozila. Sa druge strane, u interesu razvoja grada i očuvanja uslova komunalnog reda je optimalno korištenje postojećih parking površina.

“U posljednjih 20 godina broj putničkih vozila u Visokom je narastao sa 6.800 na preko 12.500.

Naplata parkinga se trenutno vrši na 4 lokacije i to:

 1. Ulica Čaršijska
 2. Ulica Tabhanska
 3. Ulica Alije Izetbegovića

4.K.C. Altindag

Rast naplate parking u 2023 godini je preko 40% u odnosu na 2022. godinu. Ovdje je bitno istaći da se naplata vrši na istim lokacijama i sa istim brojem ljudi.

Takodjer bih istakao da smo završili tendersku proceduru vezanu za uvodjenje novog načina naplate parkinga, tako da se nadam da ćemo u skorije vrijeme imati sve spremno za prelazak na novi način naplate.”- rekao nam je Dženan Šabanović, direktor JKP “Gradska groblja” i dodao:

“Uvođenjem novog načina naplate parkinga u gradu, proširujemo sistem naplate na dodatne lokacije, koje ranije nisu bile obuhvaćene naplatom zbog ograničenih kapaciteta.

Ovaj korak ima za cilj poboljšati dostupnost parkinga, olakšati upravljanje gradskim prometom te doprinijeti općoj efikasnosti parkiranja. Nadamo se da će ovo rješenje unaprijediti iskustvo građana i turista u vezi sa parkiranjem u našem gradu.” – rekao je direktor Šabanović pobrojavši dodatne parking lokacije o kojima se razmišlja:

 1. Ul. Kadije Uvejsa (kod Autobuske stanice)
 2. Ul. Branilaca (kod JU „Dom zdravlja“)
 3. Ul. Branilaca (kod Vatrogasnog doma)
 4. Ul. Musala (kod Hotela)
 5. Ul. Aleja Šehida Resula (od apoteke do stadiona)
 6. Ul. Kralja Tvrtka (Kraljevac)
 7. Parking na Ravnama
 8. Parking Luka
 9. Parking iza stare zgrade RTV-a

povezani članci

Najnovije