IZVJEŠTAJ SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Općine Visoko danas (29.06.2018.) je održana 20. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina). Sjednica je počela u 16:00 sati.

Sjednici je prisustvovao 21 vijećnik. Pored vijećnika, prisutni su bili i pomoćnici Općinske načelnice, Edina Ahmetović, Edina Ferizović, Nidžara Hadžiomerović, Jasna Zubić, Hamida Ćatić, Seid Burić i Mirsad Alibegović član etičke komisije, kao i lokalni mediji.

Sjednici nisu prisustvovali Dario Pekić, Zlatko Handžić, Mirza Omanović, dok je Emina Jusić najavila kašnjenje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 21 glasom ZA, a na sjednici se raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 21 glasom ZA.

2. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za  2018.godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi) 

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 15 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog  izmjena i dopuna Programa ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za  2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi) .

3. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa komunalnih djelatnosti  u 2018.godini

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA, 4 PROTIV i 2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog  izmjena i dopuna Programa komunalnih djelatnosti  u 2018. godini.

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području Općine Visoko  za 2018.godine.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području Općine Visoko  za 2018.godine.

5. Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko.

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 15 glasova ZA i 6 PROTIV usvojilo Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko.

6. Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganju općinskim stanovima.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova ZA i 2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganju općinskim stanovima.

7. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti :

Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 858/3 KO Goduša  u korist JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je sa 19 glasova ZA i 2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 858/3 KO Goduša  u korist JKP “Visoko”d.o.o. Visoko.

8. Nacrt Odluke o javnom redu i miru

 Općinsko vijeće je, nakon rasprave, usvojilo Nacrt Odluke o javnom redu i miru sa 19 glasova ZA i 2 UZDRŽANA.

Sjednici se uz najavljeno kašnjenje pridružila vijećnica Emina Jusić.

9. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Općine Visoko 

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, usvojilo Informaciju o stanju i zaštiti životne sredine na području Općine Visoko sa 14 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH.

10. Vijećnička pitanja i inicijative

Nova pitanja i inicijative postavili su vijećnici:

1.     Kemal Kardaš

2.     Mirela Mateša Bukva

3.     Izet Smajević

4.     Elvedin Šabanović

5.     Melina Pirija

Općinsko vijeće Visoko je držalo sjednicu do 17:20 sati sa ukupno 22 vijećnika.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije