INTENZIVIRANI RADOVI U ULICI CARICA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na asfaltiranju ulice Carica sa početkom od spoja sa ulicom Rešada Kadića do spoja sa ulicom Muzaferija.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado-Trans d.o.o. Visoko i Termo-betond.o.o. Breza dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 97.636,50 KM.

U toku su radovi na rušenju trotoara i ivičnjaka sa iskopom loše tamponske podloge, a nakon urađenog uklanjanja oštećenog asfaltnog kolovoza i iskopa donjeg sloja u visini cca 50 cm.

Uporedo radnici JKP Visoko rade na polaganju novog voda i rekonstrukciji priključaka za vodovodnu mrežu koja prolazi ispod asfaltne površine.

U nastavku radova slijedi izrada drenaže od perforiranih cijevi promjera 16 cm u dužini  cijele dionice. Izvršiti će se ugradnja donjeg sloja tampona i polaganje novih betonskih ivičnjaka 18/24 cm obostrano. Završetak radova će uslijediti  nasipanjem i valjanjem završnog  tampona i asfaltiranjem ulice u dva sloja asfaltom BNS 22 debljine 7 cm i habajući sloj BB 11k debljine 5 cm, projektovane površine 1.003,00 m2.

Izvođenje svih radova je prema utvrđenoj dinamici i propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

 

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije