Srijeda, 17 Aprila, 2024

INSPEKCIJSKI NADZOR U VEČERNJIM SATIMA U ULICAMA ČARŠIJSKA I ALIJE IZETBEGOVIĆA

Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko najavljuje da će se u narednom periodu vršiti inspekcijski nadzori u večernjim satima u ulicama Čaršijska i Alija Izetbegović.

Inspekcijski nadzori će se vršiti nad subjektima koji zauzimaju javnu površinu radi prodaje robe. Obavještavamo subjekte koji zauzimaju javnu površinu radi prodaje robe i hrane da su dužni imati odobrenje za zauzimanje javne površine, izdato od nadležne Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko.

Subjekti koji vrše prodaju robe na javnim površinama moraju ispunjavati osnovne sanitarno-higijenske uslove kroz posjedovanje važeće sanitarne knjižice ( ne starije od 6 mjeseci), uredne radne uniforme, obezbijediti uslove za čišćenje, pranje i dezinfekciju ruku, radnih površina i svih predmeta i opreme sa kojima hrana dolazi u kontakt i da trebaju posjedovati Rješenje o sanitarnoj saglasnosti.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO