HUMAN APPEL U SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO URUČILI DONACIJE U VRIJEDNOSTI OD 2800 KM ZA DVIJE PORODICE

369

HUMAN APPEL U SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO  URUČILI DONACIJE U VRIJEDNOSTI OD 2800 KM  ZA DVIJE PORODICE