Srijeda, 24 Jula, 2024

Gradska uprava primila novu grupu volontera na stručno usavršavanje

Danas je nova grupa volontera potpisala ugovor o volontiranju u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama, u narednih godinu dana radit će i stjecati nova znanja i primjeniti već stečena. U današnjoj grupi je 25 mladih ljudi, različitih struka i zvanja. Odluka o prijemu potpisana je krajem prošlog mjeseca, tom prilikom gradonačelnik Ganić je rekao:

“Praksu prijema svih kandidata koji zadovoljavaju uslove za stručno osposobljavanja pripravnika/volontera u Gradskoj upravi nastavili smo treću godinu zaredom, jer je naša želja da sve kandidate kvalitetno pripremimo za tržište rada. Ranije smo dodjeljivali stipendije svim studentima koji zadovoljavaju uslove, dodjeljivali stipendije svim uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola, a sada primamo i sve pripravnike/volontere. Sve ili svi ima jasnu poruku, a ona je jedinstvena i usmjerena je na stvaranje šanse i jednakih prilika svima koji učestvuju u javnom pozivu i time postižemo opću transparentnost i jačamo vjeru u sistem. Sretan sam što ćemo obradovati 25 mladih osoba”.

Njihov prvi radni volonterski dan počeo je jutros po gradskim službama, uposlenici u službama gradske uprave i u JU preduzećima su im poželjeli dobrodošlicu, ostalo je na volonterima želja za radom i važna činjenica da će ovim volontiranjem biti spremni za konkurse i profesionalne prilike kojima teže i zbog kojih su se i školovali.

“Završila sam prvi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, trenutno sam na drugom ciklusu kao vanredan student. Volontiranje je zaista posebna prilika i treba je iskoristiti na pravi način, ovo ja način da usavršimo svoje profesionalne vještine, ali i da doprinesemo zajednici. Ja ću volonterski rad provesti u JU Centar za kulturu, sport I informisanje. Sigurna sam da će biti prilika da se profesionalno usavršim, steknem nova iskustva u praktičnom dijelu posla i da upoznam nove ljude.”, rekla je volonterka Ilma Šabanović. Iskreno se nadamo da je ovo još jedna generacija uspješnih i kvalitetnih mladih stručnjaka čije vrijeme tek dolazi.

Mirha Ganić

povezani članci

Najnovije