Srijeda, 17 Aprila, 2024

Građani FBiH od danas mogu prijaviti lokalitet divljih deponija

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i glavne parametre sanacije i remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.

Prema podacima, navedenim u Strategijizaštite okoliša Federacije BiH, na teritoriji FBiH nalazi se više od 2.000 divljih deponija na površini od oko milion m2, koje se uglavnom nalaze uz velike rijeke Bosnu, Vrbas i Lašvu i njihove pritoke, uz prometnice, te u blizini izvorišta voda.

Odbačeni otpad u okoliš direktno ugrožava zdravlje ljudi, stvara lošu sliku ekološke svijesti, uzrok je čestih šumskih požara, te ugrožava stratešku granu privrede – turizam. Iako je došlo do značajnog unaprjeđenja sistema upravljanja komunalnim otpadom u smislu razvoja komunalne infrastrukture i povećanjem broja stanovnika obuhvaćenim organizovanim prikupljanjem otpada, broj lokacija divljih deponija se nije smanjio, dolazi do zarastanja starih deponija, nastaju nove, što zahtijeva hitne mjere i sinergiju svih nivoa vlasti za sistemsko rješavanje ovog problema.

Jedan od prvih koraka je lociranje divljih deponija i uspostava baze podataka za Federaciju BiH.

Kako bi unaprijedili sistema prikupljanja podataka o divljim deponijama s terena uspostavljen je „zeleni alarm“, besplatni broj -080 05 05 06, na koji građani Federacije BiH mogu prijaviti lokalitet i osnovne podatke o divljim deponijama u svojim sredinama i time dati svoj doprinos rješavanju ovog višedecenijskog problema.

Uspostavom besplatnog broja 080 05 05 06 građanima Federacije BiH omogućeno da prijave lokalitet i podatke o divljim deponijama u svojim sredinama.

povezani članci

POPULARNO