Grad Visoko završio sve svoje obaveze u vezi Javnog poziva

Gradska uprava Visoko obavještava podnosioce prijava na Javni poziv za energetsku pomoć koji je raspisan od strane Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike da je sa 10.11.2023.godine završen rok za prijave te da su službenici gradske uprave sa tim danom obradili i unijeli u dostavljenu aplikaciju od strane ministarstva sve pristigle prijave.

Po dostupnim informacijama javnosti, Grad Visoko i Zenica su imali, obradili i unijeli najveći broj prijava.

U narednom vremenskom periodu nadležno federalno ministarstvo će izvršiti provjere podataka iz prijava sa podacima iz Porezne uprave nakon koje će se formirati privremeni spiskovi kojim će građani moći pristupiti preko aplikacije na stranici Ministarstva i gdje će svaki podnosilac moći provjeriti status svoje prijave. U tom periodu domaćinstva koja se ne nalaze na spisku moći će podnijeti prigovor kako bi se izvršila dodatna provjera prije formiranja konačnog spiska. Uz prigovor se mora priložiti pismeni dokaz o ispunjavanju uslova.

Nakon što se formira konačan spisak Vlada FBiH će donijeti odluku o pojedinačnim iznosima po domaćinstvima i ukupnim sredstvima koja će doznačiti općinama i gradovima, a koji će izvršiti isplate prema krajnjim korisnicima.

Očekivano okončanje postupka, prema dostupnim informacijama od strane nadležnog ministarstva je pred kraj ove godine.

Gradska uprava Visoko

povezani članci

Najnovije