Grad Visoko pruža snažnu podršku dokumentovanju istine o Visokom u periodu odbrane od agresije na R BiH 92-95

Danas je u kabinetu gradonačelnika Ganića potpisan ugovor o dodjeli sredstava za nastavak izrade projekta Monografije “Visoko u odbrani od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92 – 95” koja se radi u koordinaciji s boračkim udruženjima Grada Visoko.
“Izrada monografije je jako značajna jer je danas bitka za interpretaciju istine jako važna. Tim koji radi na izradi monografije istu kreira na bazi dokumenata, utvrđenih i provjerljivih činjenica koje oslikavaju istinu i objektivnost, a sve dokumentujući stvarnim aktima i fotografijama. Očekujemo da monografija Visoko 92-95 bude kapitalno djelo koje će prikazati organizaciju i strategiju odbrane, ali i predstaviti značaj Visokog u odbrani Bosne i Hercegovine – kazao je gradonačelnik Ganić.
Monografija predstavlja naučno – istraživačko djelo, za čiju izradu su potrebna značajnija finansijska sredstva, uključenost velikog broja ratnih komandanata i drugih relevantnih učesnika i svjedoka ostalih segmenata odbrane iz tog perioda. Očekuje se da do kraja 2024. godine Monografija “Visoko 92-95” bude završena, a u 2025. godine publikovana i predstavljena javnosti.

povezani članci

Najnovije