Srijeda, 19 Juna, 2024

Grad Visoko podržava da stočna pijaca i dalje egzistira u gradu

Obzirom da se u javnosti plasiraju netačne informacije vezane za stočnu pijacu s ciljem izazivanja smutnje među narodom, a cijeneći potrebu za prezentacijom istinitih podataka javnosti dostavljamo sljedeće obaviještenje.

Grad Visoko je u vlasničkom listu zk. ul. 821 K.O. Kraljevac upisan sa pravom raspolaganja, udio 1/1 na nekretninama označenim kao k.č. 52/1 i k.č. 52/2 (stočna pijaca).
„Zemljoradnička zadruga Visoko“ p.o. Visoko je dana 15.04.2016. godine podnijela tužbu protiv Grada Visoko, radi utvrđivanja prava vlasništva po osnovu dosjelosti na nekretninama označenim kao k.č. 52/1, Topuzovo Polje, pomoćna zgrada u privredi površine 120 m2, pijaca površine 12.256 m2 i k.č.52/2 Topuzovo Polje, pijaca površine 1.284 m2, obje upisane u zk. ul. 821 K.O. Kraljevac (stočna pijaca). Grad Visoko je dana 25.10.2016. godine podnio protivtužbu, radi ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Visoko slobodno od lica i stvari, zemljište označeno kao k.č.52/1 i 52/2 K.O. Kraljevac.

Pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 156821 20 Ps 2 od 23.04.2021. godine odbijen je tužbeni zahtjev „Zemljoradničke Zadruge Visoko“ p.o. Visoko kojim je traženo da se utvrdi da je po osnovu dosjelosti stekao prava vlasništva na parcelama označenim kao k.č. 52/1 Topuzovo Polje, pomoćna zgrada u privredi površine 120 m2, pijaca površine 12.256 m2 i k.č. 52/2 Topuzovo Polje, pijaca površine 1284 m2, obje upisane u zk ul 821 K.O. Kraljevac, što je u naravi stočna pijaca sa objektima koja služe u obavljanju djelatnosti trgovine krupnom i sitnom stokom. Istom presudom nalaže se „Zemljoradničkoj zadruzi Visoko“ p.o. Visoko da isprazni i preda u posjed Gradu Visoko slobodne od lica i stvari nekretnine označene kao k.č.52/1 i 52/2 Topuzovo Polje (stočna pijaca). Zaključkom Općinskog suda u Visokom ispražnjenje i predaja u posjed Gradu Visoko slobodno od lica i stvari nekretnine označene kao k.č. 52/1 Topuzovo Polje i k.č. 52/2 Topuzovo Polje izvršeno je 23.08.2023. godine kada su navedene nekretnine i predate u posjed Gradu Visoko.

Zaštitili smo i sačuvali državnu imovinu koja će zauvijek biti u službi naroda.
Grad Visoko podržava da stočna pijaca i dalje egzistira u gradu, te se poduzimaju hitne aktivnosti u cilju stavljanja iste u funkciju.

PRILOG:

Katastarski uložak 1

Katastarski uložak 2

Gradska uprava Visoko

povezani članci

Najnovije