Subota, 13 Aprila, 2024

GRAD VISOKO IZDVOJIO PREKO 200. 000 KM ZA SANACIJU ŠKOLSKIH OBJEKATA

Adaptacija školskih objekata na području Visokog jedan je od važnijih pojekata koje Grad Visoko realizuje putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Iako sanacija školskih objekata nije u direktnoj nadležnosti Grada Visoko, u posljednje dvije godine za njihovu sanaciju izdvojeno je preko 200. 000 KM.

Realizovani su projekti koji uključuju sanacije sanitarnih čvorova, zamjenu dotrajalih portala, konverziju grijanja, uređenje školskih dvorišta, rekonstrukciju sportskih sala, krovnih prostorija i krova.

Škole koje su obuhvaćene velikim  projektima u okviru navedenog perioda, a tiču se uređenja interijera i eksterijera su:

–         OŠ „Kulin Ban“ Visoko – 58. 836 KM

–         OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko – 33. 679 KM

–         OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje – 25. 105 KM

–         OŠ „Alija Nametak“ – Buci – 23. 555 KM

–         OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ – Gračanica 41. 533 KM

–         OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre – 17. 098 KM

–         MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko – 6. 130 KM

Prilikom potpisivanja ugovora sa izvođačima radova za realizaciju projekata adaptacije školskih objekata, čiji su radovi započeli tokom februara tekuće godine, gradonačelnica Babić je izjavila:

„Godinama unazad brinemo se o našim školama, direktorima, nastavnicima i učenicima, kroz njihovu promociju, takmičenja i manifestacije. Trenutno smo usmjereni na prioritete osnovnih škola koje pokušavamo sanirati, uz raspoloživa sredstva iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu. Nastojimo ravnomjerno, pošteno i pravedno rasporediti sredstva po svim školama i naseljenim mjestima, želeći da gradimo sistem društva jednakih vrijednosti.“

Grad Visoko pruža kontinuiranu podršku učenicima i nastavnom osoblju koji se nose sa dugogodišnjim problemima neuslovnih prostorija za odvijanje  redovne nastave.

Nakon nedavnog obilaska škola u kojima su završeni radovi, direktori su iskoristili priliku da se zahvale Gradu Visoko i inicijatorima projekta koji će olakšati svakodnevne aktivnosti učenika i nastavnika, a samim tim i uljepšati ambijent u kojem borave.

Direktori mole i predstavnike kantonalne vlasti da se aktivnije uključe u procese sanacije školskih objekata, kako bi se efikasno rješili problemi koji znatno utječu na kvalitet rada nastavnika i učenika.

Još jednom napominjemo da osnovnu i srednju školu kao javnu ustanovu osniva Skupština Kantona, u skladu sa principima i standardima utvrđenim zakonom, te samim tim Osnivač je dužan da obezbijedi sredstva za osnivanje i rad u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu i srednju školu i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila.

S tim u vezi, gradonačelnica Babić poručuje:

“Izdvojena sredstva ZDK u prethodnim godinama nisu bila ravnomjerno raspoređena u općinama i gradovima. Iako je budžet Grada Visoko dvadeset puta manji od budžeta ZDK, ipak smo se odlučili da određeni dio budžetskih sredstava usmjerimo prema kapitalnim ulaganjima, tačnije u sanaciju i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. U posljednje četiri godine sa nivoa ZDK uloženo je 400. 000 KM za sanaciju školskih objekata sa područja Visokog. Isto toliko Grad Visoko je, iako to nije u njegovoj nadležnosti, uložio u projekte za rekonstrukciju školskih objekata koji su bili u veoma lošem stanju i u kojima su bili otežani uslovi za nastavu. Navedeni projekti oslikavaju opredjeljenost Grada Visoko kojem je osnovni cilj stvaranje boljeg ambijenta za rad nastavnog osoblja i naše djece“.

Iz svega toga proizilazi činjenica da se škole se u svakodnevnom radu susreću sa nizom problema, posebno finansijske prirode, jer sredstva koja Kanton izdvaja za njih često nisu dovoljna za izmirenje osnovnih materijalnih troškova, a naročito za projekte adaptacije školskih objekata. Dakle, Kanton je obavezan da finansira ne samo nastavni proces nego i kapitalna ulaganja u škole, plaće uposlenika i sve druge troškove.

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO