Subota, 13 Aprila, 2024

Grad Visoko i program ROMACTED u ulozi osnaživanja lokalne romske zajednice

ROMACTED je ključni program Vijeća Evrope, čiji je cilj poboljšanje i osnaživanje položaja Roma na lokalnom nivou.

Kroz ovaj program Vijeće Evrope pruža podršku gradovima poput Visokog koji žele unaprijediti integraciju Roma u društvo. Konkretan cilj u ovom slučaju je unapređenje infrastrukture i životnog standarda u lokalnim zajednicama u kojima žive Romi, čime se direktno doprinosi boljem kvalitetu njihovog života.

Gradu Visoko su odobrena sredstva za izradu projektno – tehničke dokumentacije izgradnje  fekalne i oborinske kanalizacije, te sanaciju saobraćajnice kroz naselje Muhašinovići, uz izgradnju jednog prečistača.  Projektno – tehničkoj dokumentacijom je obuhvaćena izgradnja cca 5.111,4 metara kanalizacije (fekalne i oborinske), sanacija saobraćajnice u dužini od oko 3.091 metar.

U narednom periodu nadležna Gradska služba će pokrenuti postupak prikupljanje potrebnih saglasnosti za dobivanje odobrenja za građenje. Realizacija ovog projekta donosi mnoge koristi za lokalno stanovništvo, uključujući poboljšanje sanitarnih uslova, zaštitu okoline i povećanje bezbjednosti saobraćaja.

Kroz izgradnju preciznog plana i implementaciju adekvatnih sistema kanalizacije, Grad Visoko pokazuje svoju predanost održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života svojih građana. Ovim projektom se ne samo rješava pitanje fekalne i oborinske kanalizacije, već se također stvara osnova za buduće razvojne projekte i privlačenje investicija u grad.

Očekuje se da će ovaj projekat imati dugoročne pozitivne efekte na ekonomski, socijalni i ekološki razvoj grada. Uključenost u ROMACTED program predstavlja važan korak ka regionalnoj saradnji i razmjeni najboljih praksi u oblasti infrastrukturnog razvoja.

Gradska uprava Visoko

 

povezani članci

POPULARNO