Četvrtak, 25 Jula, 2024

Foto: U TOKU ASFALTIRANJE PUTA RAVNE – STARI GRAD „VISOKI“

U toku su radovi na asfaltiranju puta Ravne-Stari grad „Visoki“. Dužina dionice na kojoj se izvode radovi iznosi 1000 m, širina kolovoza 2,5 m, a debljina asfaltnog sloja 7 cm. U sklopu ovih radova izvršeno je proširenje puta u iznosu od 250 m te radovi na oborinskoj odvodnji, izradi jaraka i nasipanju tamponskog sloja.Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma MGV gradnja d.o.o. Zavidovići. Sredstva su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

SKR15

Ukupna vrijednost radova  iznosi 96.349,50 KM sa PDV-om. Poslove stručnog nadzora obavlja firma Construkt projekt d.o.o. Zavidovići. Laboratorijska ispitivanja vrši firma DTQ d.o.o. Sarajevo. U toku izvođenja ovih radova vrši se stručna kontrola ovlaštenih predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

SKR19

Prethodnih godina Općina Visoko je finansirala nekoliko projekata na lokalitetu puta Ravne-Stari grad „Visoki“, od toga: Izgradnja javne rasvjete Visočica-Stari grad za koji su sredstva obezbijeđena iz Budžeta za 2017. godinu u iznosu od 12.084,46 KM sa PDV-om. Općina Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline sklopila Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnog puta Stari grad“Visoki“ 2017.godine, a kao najpovoljniji izvođač radova izabran je Konzorcij ŠPIC BETON d.o.o. Zenica i ADO-TRANS d.o.o. Visoko. Sredstva su bila obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017.g., dok je ukupna vrijednost radova iznosila 18.213,28 KM sa PDV-om. Iste godine nastavljena je Izgradnja puta Ravne-Stari grad „Visoki“ sa prethodno pomenutim izvođačem. Sredstva su bila obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017.g., dok je ukupna vrijednost radova iznosila 53.271,27 KM sa PDV-om.

Sve vozače molimo za razumijevanje i za poštivanje donesene Odluke o privremenoj zabrani saobraćaja na ovoj dionici, kako bi se radovi izvodili nesmetano u predviđenom roku.

VIŠE FOTOGRAFIJA MOŽETE POGLEDATI KLIKOM OVDJE

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije