FONDACIJA U POSJEDU NOVIH DIJELOVA BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ sa zadovoljstvom obavještava javnost da je tokom mjeseca augusta 2018. došla u posjed četiri nove parcele na Bosanskoj piramidi Sunca. Jedna parcela je u podnožju sjeverne strane, a tri parcele su u podnožju istočne strane.

Tim uposlenika Fondacije, zajedno s grupom volontera ovogodišnje pete smjene je, nakon geodetskih mjerenja, pristupio čišćenju parcela. Parcela na sjevernoj strani nalazi se odmah uz postojeću parcelu Fondacije gdje se nalazi i info kućica. Blizu dva duluma zemlje je uglavnom šikara i u toku je čišćenje od korova, lijana, grmlja, drače i ostalog nepotrebnog rastinja. Veliki borovi i hrastovi će ostati na parceli i neće se sjeći.

Nakon čišćenja, Fondacija planira otvaranje probnih sondi, u a skladu s postojećim kantonalnim dozvolama.

Parcele na istočnoj strani sastoje se od livade, voćnjaka i šume. U budućnosti će se arheološke sonde postaviti na način da se sačuva vrijedno rastinje.

Plan je da sve ove parcele budu spojene u jednu istraživačku i turističku cjelinu.

povezani članci

Najnovije