Srijeda, 21 Februara, 2024

DR. ALEN OMANOVIĆ BORAVIO U SLUŽBENOJ POSJETI GRADONAČELNICI BABIĆ: ZDRAVSTVENO STANJE RAZLOG PODNOŠENJA OSTAVKE NA FUNKCIJU DIREKTORA JU “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

Danas je u službenoj posjeti gradonačelnici Amri Babić boravio direktor JU „Dom zdravlja“ Visoko, dr. Alen Omanović.

Tokom razgovora direktor Omanović pojasnio je kako zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti dalje obavljati funkciju direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko, te da podnosi ostavku na funkciju prije isteka mandata.

Dr. Omanović prenio je gradonačelnici informacije o problemima u radu ove javne ustanove, posebno one koji se odnose na finansiranje rada putem nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Naime, u prethodnom periodu, Ministarstvo zdravstva ZDK donijelo je odluku o potpisivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije ZDK i Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona, kojim su plate ljekarima povećane za 28%, a ostalom medicinskom osoblju između 11% i 14%, što fiksno iznosi skoro 50. 000, 00 KM na mjesečnom nivou. Istovremeno, tranša za finansiranje rada povećana je fiksno za iznos od samo 10. 000, 00 KM.

Također, za septembar 2019. godine najavljene su korekcije Esencijalne liste lijekova ZDK iako je već sada primjetno da ista ne prati potrebe stanovništva.

Zaključeno je da se u narednom periodu moraju intenzivirati zahtjevi za povećanje mjesečne tranše za finansiranje rada javne ustanove prema nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK, te da se putem Vlade ZDK i nadležnog Ministarstva zdravstva ZDK regulišu druga sporna pitanja kao što je finansiranje ljekarskih specijalizacija, propisivanje lijekova sa Esencijalne liste i druga aktuelna pitanja.

 

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO