DIREKTORICA GRADSKE BIBLIOTEKE VISOKO POSJETILA NACIONALNU I UNIVERZITETSKU BIBLIOTEKU BIH

128

Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH (NUBBiH), 24.02.2021. godine posjetila je direktorica Gradske biblioteke Visoko, gđa Ajša Šahinović, koju je primio Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH i Adisa Žero, rukovodilac sektora Nabavka, obrada, periodika i službene publikacije.

Na sastanku sa direktorom dr. Ismet Ovčinom i saradnicom bilo je riječi о unapređenju i proširenju saradnje između ove dvije institucije. Također je istaknuta i dosadašnja uspješna saradnja između Gradske biblioteke Visoko i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

U znak podrške programima koje realizira, uz želju za uspješnim nastavkom saradnje između NUBBiH i Gradske biblioteke Visoko, Dr. Ovčina je poklonio direktorici Ajši Šahinović nekoliko vrijednih izdanja NUBBiH, od kojih se posebno ističe publikacija Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine.

RTV Visoko/Gradska biblioteka Visoko