Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Delegacija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u zvaničnoj posjeti  Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije ZDK  

Danas, 15. februara 2024. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije Zeničko-dobojskog kantona posjetila je delegacija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na čelu sa dekanom, profesorom dr. Ahić Jasminom. Članove delegacije su primili i ugostili ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo i policijski komesar Admir Gazić.

U uvodnom dijelu sastanka koji je održan tom prilikom, ministar Vračo je izrazio zadovoljstvo posjetom delegacije, te ukazao na važnost i značaj kontinuirane saradnje sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prvenstveno na području edukacije i usavršavanja policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ali i na svim ostalim poljima, obzirom da je saradnja ove dvije institucije vrlo usko povezana i tiče se sigurnosnih pitanja.

U svom izlaganju, komesar Gazić je takođe izrazio zadovoljstvo ukazanom posjetom, te iskazao nužnost kontinuirane saradnje sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, naglasivši da je za kvalitetan i profesionalan rad policijskih službenika neophodno uvažavanje standarda savremenih naučnih disciplina i propisanih procedura, kao obavezna nadogradnja postojećih iskustava i znanja, koja posjeduju policijski službenici i koja se u određenim oblastima mogu i trebaju unapređivati.

U daljnjem izlaganju, komesar Gazić je naglasio važnost predstavljanja mogućnosti unapređenja međuinstitucionalne saradnje definisane postojećim Sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, posebno u dijelu planiranja i realizacije programa specijalističkih edukacija koje Fakultet realizuje za policijske službenike kao ciljnu grupu.

Dekan fakulteta, prof.dr. Jasmin Ahić je istakao da ga raduje činjenica da se policijske strukture u Zeničko-dobojskom kantonu na visokom nivou profesionalizma i efikasnosti bore i suočavaju sa svim sigurnosnim izazovima koji se pred njih postavljaju, a koji su posljedica usložnjavanja sigurnosnih rizika uslovljenih razvojem i globalizacijom društva u savremenom dobu. Takođe je iskazao spremnost za pružanje svih vidova podrške u kojima akademska zajednica, kroz razvijanje i provođenje različitih projekata edukacije policijskih službenika, može dati svoj doprinos i kroz jedan savremeni i stručni pristup unaprijediti postupanje policijskih službenika i uskladiti ga sa standardima savremenih društava i sistema.

U okviru ove posjete, ministar i policijski komesar su zajedno sa delegacijom Fakulteta izvršili obilazak novoizgrađenog Centra za edukaciju policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, gdje su gostima prezentirani svi raspoloživi kapaciteti i sadržaji ovog savremenog objekta.

Posjeta je završena uz iskazana uvjerenja da će naredni period, u kontekstu međuinstitucionalne saradnje, biti obilježen dobrim i kvalitetnim projektima koji će rezultirati kvalitetnom edukacijom policijskih službenika i usvajanjem novih znanja i specijalističkih vještina.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje

povezani članci

POPULARNO