Danas 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Za današnju sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Etičkog kodeksa Gradskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganja stanovima u vlasništvu Grada Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Udruženju branilaca „Patriotska liga Visoko“
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

5. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2023. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2024. godinu, Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2023. godini
5.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
5.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
5.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
5.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika, predstavnik Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća, direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća

6. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za period 01.01.2024.- 31.03.2024.godine
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

7. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2023.godini i realizaciji zaključaka Gradskog vijeća sa Tematske sjednice posvećene kvalitetu zraka na području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2023. godini i mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

9. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

Najnovije