Srijeda, 21 Februara, 2024

Bosanske piramide predstavljene na konferenciji u Vojvodini

U srijedu, 22. novembra 2023., u mjestu Selenča, u okolini Bača na sjeveru Srbije održana je Konferencija pod nazivom „Kulturni predeo Bača-šansa za razvoj ruralnog turizma“, a na kojem je učestvovala i Fondacija “Arheološki park Bosanska piramida Sunca” sa svojim predstavnikom.

Skup je organiziran s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva na „zlatno runo“ u kojem žive i kako ga iskoristiti. Naime, okolinu Bača karakteriše izrazita raznolikost u pogledu prirodnih i kulturnih karakteristika i sačuvan kontinuitet života i načina privređivanja u trajanju od nekoliko milenijuma. Na ovom malom prostoru do danas je identifikovano preko 350 arheoloških nalazišta.

Kao primjer dobre prakse na Konferenciju je pozvana i Fondacija koju je ovom prilikom predstavljao turistički menadžer Ajdin Ahmetspahić.

On je u jednosatnoj prezentaciji pod nazivom “Bosanske piramide kroz strategije turističke održivosti” upoznao prisutne s projektom bosanskih piramida, hronologijom njegovog razvoja kroz prizmu razvojnog potencijala i turističke transformacije lokalne zajednice te strategija koje su pri tome korištene. Posebnu pažnju posvetio je naglašavanju turističkog potencijala prirodnih i kulturno-historijskih spomenika kojima ovaj dio Balkana obiluje te kako ga adekvatno iskoristiti kao gotov turistički proizvod.

Svi prisutni bili su oduševljeni informacijama i novostima iz Bosanske doline piramida kao i strateškom vizijom rukovodstva Fondacije koje je uspjelo da od neperspektivne sredine napravi turistički biser koji sada godišnje posjećuje na stotine hiljada gostiju iz svih dijelova svijeta, a u korist gotovo svih poslovnih subjekata i djelatnosti u lokalnoj zajednici.

Nakon završetka Konferencije upriličeno je i druženje gdje su prisutni iz javnog, privatnog i civilnog sektora Bača, okoline ali i cijele Srbije pokazali poseban interes za posjetu Bosanskim piramidama i saradnju sa Fondacijom kao ekspertom na polju naučno-istraživačke ali i turističke djelatnosti.

RTV Visoko/Fondacija AP BPS

 

povezani članci

POPULARNO