ASFALTIRANJE DIJELA ULICE MUFTIJE NUMANAGIĆA

Danas su započeli radovi na rekonstrukciji  dijela ulice Muftije Numanagića. Postupkom javne nabavke  za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabran je konzorcij „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

SKR4

Ukupna vrijednost radova iznosi 17.374,97 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je da se asfaltira 518 m puta i izvrši zamjena gornjeg i donjeg nosivog sloja.

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ulice Muftije Numanagića, realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko  iz Programa Kapitalnih ulaganja u infrastrukturu.

SKR13

Radovi na rekonstrukciji ulice odvijaju se nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U toku radova intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih predstavnika Općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije