AIS ODLUČAN U BORBI ZA PROVOĐENJE ZAŠTITE PRAVA IZVOĐAČA MUZIČKIH DJELA

Redovna sjednica izvještajne Skupštine AIS-a, kolektivne organizacije za zaštitu prava izvođača muzičkih djela, održana je jučer u Sarajevu u prostorijama hotela Europa.

Predstavnici AIS-a su upoznali članstvo sa poslovanjem ove organizacije u prethodnom periodu. Tokom izlaganja prezentirane su informacije o svim segmentima rada, postignutim uspjesima kao i planiranim strateškim ciljevima vezanim za zaštitu prava izvođača muzičkih djela u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je da će AIS nastaviti sa dosadašnjom praksom funkcionalnog, transparetnog i objektivnog poslovanja, te da će i dalje imperativ AIS-a biti dobrobit i prosperitet svih muzičkih izvođača u našoj zemlji.

Čelnici AIS-a su zajedno sa članovima AIS-a dogovorili da u narednom periodu upute apel svim korisnicima muzičkih djela da ispunjavaju svoju zakonsku obavezu i regulišu zakonom propisanu naknadu za prava izvođača muzičkih djela, s ciljem da se pravno i moralno zaštite svi muzički izvođači čija se djela javno saopštavaju.

Također su pozvali sve društveno odgovorne pravne subjekte da budu primjer drugima u implementaciji Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, kako bi svi oni koji već duži period ignorišu ovu činjenicu, bili uvedeni u sistem i na taj način dali svoj doprinos u izgradnji pravne države.

Članovi AIS-a su usvojili sve predložene akte, Godišnji izvještaj o radu zajedno sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu i Pravilnik o članstvu.

Skupštinu je obilježila pozitivna rasprava, te su dati konstruktivni prijedlozi i smjernice za poboljšanje statusa i položaja muzičkih izvođača u Bosni i Hercegovini. Neformalno druženje članova, gostiju i predstavnika AIS-a nastavljeno je u prijateljskoj i prijatnoj atmosferi.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem telefona 033/425-400 ili putem maila ais@aisbih.org.

povezani članci

Najnovije