23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU, 31. OKTOBRA

Obavještava se javnost da će se 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati 31.10.2018. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko
  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

  1. a) Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod
  2. b) Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitne mjere izvorišta “Vijer 2″općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP   “Visoko” d.o.o. Visoko

  1. a) Nacrt odluke o zaštiti izvorišta “Vrutak” i “Šećine njive” i vodozaštitnim zonama općine Visoko
  1. b) Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak” i “Šećine njive”općine Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP  “Visoko” d.o.o. Visoko

5. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnik Općinske  načelnice

6. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

  1. Nacrt odluke o nazivima ulica i poslovnih zona na području općine Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice i Zekija

Omerbegović, sekretar    Općinskog vijeća Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu

IZVJESTILAC: Melina Travančić Hodžić, Općinski pravobranilac

9. Informacija o  stanu sporta i sportskih objekata na području općine Visoko u 2017. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

  1. Razmatranje poziva o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

11. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

Najnovije