17. generacija maturanata Medrese postala vakif ove ustanove

Svoje mjesto na vakifskoj ploči Medrese “Osman-ef. Redžović” dobila je 17. generacija maturanata (2008/2009 – 2011/2012). U ovoj generaciji bilo je ukupno 19 maturanata i 21 maturantica.

Maturanti 17. generacije:
(Razrednik Emir Uzunalić, odgajatelji Dženan Fatić i Dženan Rezaković)

Bešlija (Emir, Sabira) Mehmed
Buko (Sead, Amina) Haris
Čišić (Šerif, Suvada) Kenan
Hindija (Enver, Mirsada) Benjamin
Husić (Hašim, Ajka) Ensar
Kadušić (Husein, Zijada) Kenan
Kozlić (Nermin, Sedina) Samed
Lepić (Avdo, Nevzeta) Namir
Mehmedović (Fahrudin, Selma) El-Nur
Mešanović (Mustafa, Subha) Belmin
Meškić (Šerif, Aiša) Medin
Nukić (Nail, Fikreta) Armin
rahmetli Omerhodžić (Šerif, Zijada) Nedžmin
Osmanbegović (Sakib, Šerifa) Harun
Pašalić (Abdulah, Hate) Ahmed
Saletović (Tahir, Advija) Ahmed
Spahić (Halim, Nesiha) Šefik
Suljić (Ibrahim, Dika) Muhamed
Tursić (Edin, Enisa) Vildan

Maturantice 17. generacije:
(razrednica Saliha Delibašić-Kasa, odgajateljice mr. Amela Numanagić i hfz. Adisa Aganhodžić)

Abdelaziz Ahmed Hassan (Abdelaziz, Suvada) Zeinab
Barčić (Smajl, Fatima) Hatidža
Bliznović (Akif, Taiba) Aida
Čišija (Nadir, Meliha) Amina
Durmiš (Zulfo, Mujesira) Sumejja
Đulan (Fahrudin, Elvedina) Amina
Hađić (Suvad, Šahida) Nermana
Hadžić (Đevad, Mevlida) Emina
Horoz (Safet, Nesiba) Mirnesa
Hrustić (Nazif, Enisa) Ajla
Hujić (Hamid, Mahida) Ajla
Junuzović (Rizah, Medila) Merima
Kapo (Omer, Esma) Amina
Kucukaytekin (Abdullah, -) Nesibe Nur
Musić (Derviš, Mersiha) Jasmina
Musić (Dževad, Ajiša) Lamija
Muslić (Memnun, Sanela) Merhana
Smajlagić (Mustafa, Mirnesa) Amina
Spahić (Salih, Remzija) Hasna

“S obzirom da smo ranije primili uplatu jednog vakifa koji je izrazio želju da ostane anoniman, Sedamnaesta generacija maturanata je 9. vakif od posljednje svečane promocije vakifa 26.10.2023. do danas, odnosno 716. vakif u ukupnom zbiru od osnivanja Medrese do danas. Molimo Allaha džellešanuhu da ukabuli njihov doprinos razvojnim projektima Medrese. Svečanost povodom promocije novih vakifa planirana je u oktobru 2024”, poručili su iz Medrese.

RTV Visoko/Visoko.co.ba

povezani članci

Najnovije