Srijeda, 24 Jula, 2024

ZAJEDNIČKIM ZALAGANJEM ZA BOLJE VISOKO

U gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika Ganića i ministrice finansija Dženane Čišije na temu zajedničkog ulaganja Grada Visoko i Vlade Ze-Do kantona u projekte koji su važni za naše Visoko.

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za završetak radova na izgradnji područne škole u Goduši i potpisao ugovor sa izvođačem radova DŽE-KA Gradnja d.o.o. Visoko koji će uskoro biti uveden u posao. Vrijednost ugovorenih radova je 261.000 KM. Na sastanku je dogovoreno da će Vlada ZDK finansirati 150.000,00 KM, a Grad Visoko 111.000,00 KM.

Također, razgovarano je i o osiguranju finansijskih sredstava za asfaltiranje puta na Ravnama. Grad Visoko je pomenuti projekat planirao realizovati kroz Program kapitalnih ulaganja, te proveo javnu nabavku i izabrao izvođača radova DŽE-KA Gradnja d.o.o. Visoko, gdje je dodijeljen ugovor u iznosu od cca 80.000,00KM. Cijeneći značaj ovog projekta, a zahvaljujući angažmanu ministrice Čišija, Vlada Ze-Do kantona je Gradu Visoko prebacila pomenuta sredstva, ali i dodatna sredstva za asfaltiranje dijela parkinga u iznosu od 160.000,00 KM. Pored navedenog ministrica se zauzela i za osiguranje sredstava kako bi se asfaltirao put u naselju Holići, a otvorena su pitanja oko ubrzanja realizacije projekata koje je pokrenula predhodna vlada.

Gradonačelnik Ganić je informisao ministricu šta je sve poduzeo u proteklom periodu kako bi došlo do asfaltiranja dijela puta u ulici Branilaca Bosne, kao i za realizaciju izgradnje kružnog toka na semaforima čija se realizacija očekuje uskoro, obzirom na razne nestinite informacije koje pojedinci željni samopromocije plasiraju u javnosti.

povezani članci

Najnovije