Za podršku korisnicima usluga JKP ¨VISOKO¨ dostupni brojevi telefona: 032/465-999 i 061/073-217

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko apeluje na sve svoje korisnike usluga u Gradu Visoko, a isti glasi:

¨Poštovani korisnici! Molimo Vas da sve svoje zahtjeve, prijave, primjedbe, sugestije i prijavu kvara izvršite na brojeve telefona 032/465-999 i 061/073-217.

Sve navedeno možete poslati i na e-mail: info.podrska@jkpvisoko.ba i putem poruke koju ćete poslati preko Facebook stranice (JKP Visoko). 

Svi naši korisnici komunalnih usluga prilikom podnošenja svojih zahtjeva, prijava, primjedbi, sugestija, prijava kvara dužni su navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, lični kontakt telefon, e-mail adresu i šifru mjernog mjesta (za postojeće korisnike komunalnih usluga). 

Navedeni podaci o korisniku su nam potrebni kako bi odmah započeli sa riješavanjem navednih zahtjeva i prijava korisnika, koje će biti odmah proslijeđene u nadležne službe Preduzeća, dok će korisnik povratnu informaciju dobiti u zakonskom roku, što zavisi od kompleksnosti zahtjeva ili prijavljenog problema¨!

JKP Visoko

povezani članci

Najnovije