Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Velika ekološka akcija ” ČISTO VISOKO – NAŠ OBRAZ”

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama,  javnim i privatnim preduzećima, školama, udruženjima, organizacijama, Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove oglašava i upućuje javni poziv za

VELIKU EKOLOŠKU AKCIJU ČIŠĆENJA GRADA VISOKO POD NAZIVOM „ČISTO VISOKO – NAŠ OBRAZ“

Na inicijativu gradonačelnika Grada Visoko, Mirze Ganića, a povodom obilježavaja Dana planete Zemlje, Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pokrenula je veliku ekološku akciju pod nazivom „Čisto Visoko – Naš obraz“ koja će se realizirati od 17.04.2024. do 28.04.2024. godine.

Pozivamo sve zainteresovane građane grada Visoko, mjesne zajednice, skupove etažnih vlasnika, javne ustanove, javna i privatna preduzeća, škole, udruženja, organizacije, sportske klubove, sve one koji vole svoj grad, svoj zavičaj i svoju domovinu da se organiziraju i prijave učešće u akciji.

Učesnici sami biraju lokaciju izvođenja radne akcije (dvorišta, ulice, izletišta, parkove, obale potoka i rijeka, …).

Odvoz prikupljenog otpada vršit će JKP Visoko d.o.o. Visoko.

JKP Visoko d.o.o. Visoko će za sve prijavljene obezbijediti rukavice i kese.

 

Prijaviti se možete do 02.04.2024. godine u nadležnu službu, na e-mail adresu lervisoko@gmail.com ili putem telefona 032/732-526 ili 032/732-597.

Prijava treba da sadrži sljedeće: očekivani broj volontera, datum čišćenja, lokaciju koja će se čistiti i kontakte predstavnika prijavljene grupe volontera. Sve upute vezane za akciju, preuzimanje logistike, odlaganje otpada i slično, bit će blagovremeno objavljene.

 

 

Služba za infrastrukturu, ekologiju,

komunalne i inspekcijske poslove

povezani članci

POPULARNO