Utorak, 23 Jula, 2024

DANAS TREĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 3.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

25.10.2019. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1.      Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.      Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

3.  Prijedlog  izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta
Grada Visoko za   2019.godinu.
IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području
Grada Visoko za 2019. godinu,
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

5.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline
Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2019. godinu,
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

6.  Prijedlog odluke o  imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

7.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini
JP   “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje  člana Nadzornog
odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenovićpredstavniku Grada Visoko u Skupštini  JP  “Visoko
Ekoenergija” d.o.o.Visoko  iZekija Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP
“Visoko “d.o.o. Visoko za  konačno imenovanje  člana Nadzornog  odbora JKP “Visoko”
d.o.o.
IZVJESTILAC: Suada Koljenovićpredstavnik Grada Visoko u Skupštini  JKP  “Visoko “d.o.o.
Visoko  i Zekija Omerbegović, Gradskog vijeća Visoko

9.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.06.2019.godine.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i
socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica  na području Grada
Visoko za 2018.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice

11. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području GradaVisoko za 2018.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

12. Vijećnička pitanja i inicijative

 

povezani članci

Najnovije