Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

SANACIJA DIVLJE DEPONIJE KOD VAROŠKOG MOSTA

Na osnovu anonimne dojave da se na lokalitetu Varoški most ispod zgrade Konfekcija nalazi nova divlja  deponija koja poprima ozbiljnije razmjere, JKP VISOKO d.o.o. Visoko je uputilo dopis nadležnim inspekcijskim organima.

JKP VISOKO d.o.o. Visoko u više navrata je vršilo čišćenje pomenutog lokaliteta u saradnji sa Gradom Visoko, ali nesavjesni građani ponovo su počeli bacati smeće što je rezultiralo novom divljom deponijom.

Nakon čišćenja deponije i djelovanja nadležnih inspekcijskih organa lokalitet kod Varoškog mosta bit će pokriven video nadzorom, te će svako nesavjesno odlaganje komunalnog otpada biti sankcionisano.

povezani članci

Najnovije