Petak, 19 Jula, 2024

PRIPREME ZA ASFALTIRANJE PUTA U NASELJU KALJUNI

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizuje projekat rekonstrukcija puta u naselju Kaljuni, MZ Podvinci iz Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova izabrana je grupa ponuđača: „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Nakon urađenog iskopa postojećeg makadamskog kolovoza i valjanja posteljice te dovoza i ugradnje novog tamponskog sloja slijedi asfaltiranje puta asfaltom debljine 7 cm, prosječne širine 2,5 m.

Nasipanjem banikina prosječne širine 0,5 m završiti će se radovi na navedenom projektu.

Izvođenje radova je prema utvrđenoj dinamici, propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije