Četvrtak, 25 Jula, 2024

Obavještenje za proizvođače maline u vezi konačne cijene

Članice Udruženja otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća FBiH ograđuju se od svih dosadašnjih objavljenih cijena otkupa maline u sezoni 2018. godine od strane nekih otkupljivača.

S obzirom na mnogobrojne faktore koji utječu na konačnu cijenu, smatramo da je prerano uopće govoriti o konačnoj cijeni maline za sezonu 2018. godine.

Udruženje ostaje pri stavu da će se cijena odrediti shodno Ugovoru, odnosno u vremenu kada se sagledaju i analiziraju svi relevantni faktori, a ona će se odrediti shodno uslovima tržišta i u najboljem interesu i proizvođača i otkupljivača.

Shodno gore navedenom, apelujemo na sve proizvođače da ne uništavaju svoje nasade, već da nastave sa berbama ranih sorti malina: willamette i meeker.

Berba sorte polka će takođe biti otkupljena u punom rodnom kapacitetu, i ovim želimo da otklonimo sve sumnje u obezbjeđen otkup ove sorte.

povezani članci

Najnovije