Četvrtak, 25 Jula, 2024

Nepostojanje interesa države da stimuliše i pomaže porodice sa troje i više djece

Radeći do sada emisije na razne teme a koje se tiču isključivo položaja žena ili prije svega iznalaženja mogućnosti za poboljšanje položaja žena u  USK-a, došli smo do zaključaka da postoji puno više problema I nerješenih pitanja prava žena nego što smo mogli I pretpostaviti, što samo po sebi nameće neke druge teme koje su također goruće u našem kraju.
Naime, kontaktirajući građane našeg područja putem anketa, nevladine organizacije, predstavnike državnih institucija, a prije svega kroz razgovore naših direktnih učesnika, došli smo do zaključka da se kroz određenu temu koju obrađujemo automatski nameću drugi problem koji tište naše žene te nam je to parameter koji nam govori da smo zaista na pravom putu da problem identifikujemo ali pokušamo iznači I rješenje problema.Međutim, izuzetno je važno inicirati određenu temu da bi žene našeg kraja uopšte progovorile o problemima koje smo inicirali ali I na druge teme koje ih tište a o njima se šuti.
Kroz ankete građana na ulicama gradova USK-a za emisiju “Trudnice I porodilje” dobili smo I odgovore na neka pitanja koja nismo postavili građanima, sami su nametnuli položaj majki troje I više djece, što samo po sebi govori da postoji niz problema I nezadovoljstava ali samo ih treba potaknuti da o njima otvoreno govore.
Istražujući temu ”Prava majki troje I više djece” nažalost, nismo došli ni do kakvih podataka koji se tiču naše države a pogotovo našeg kantona.
Ne postoji nijedan usvojen Zakon na ovu temu u našoj državi, što automatski govori kakva je briga o ovoj kategoriji diskriminiranih žena. U okruženju također se nije otišlo daleko sa ovim zakonom. U BiH se već godinama bilježi pad nataliteta, što je uz iseljavanje građana u potrazi za boljim životom, jedan od osnovnih razloga za smanjenje broja stanovnika.
Podrška države izostaje u brojnim segmentima zasnivanja porodice, a jedan od tih su i porodiljske naknade koje su primjerice u FBiH neujednačene, odnosno variraju od kantona do kantona.
Nejednake su i jednokratne pomoći porodiljama koje u pojedinim kantonima iznose svega 100 KM. Kada se uzmu brojni troškovi za novorođenče u svakoj porodici, taj iznos nije ni probližno dovoljan.
Dok zapadne zemlje nude doživotnu naknadu majkama u porodicama sa četvero i više djece, u FBiH to nije sučaj, dok RS izdvaja određenu količinu novca u ovom segmentu.
U našim anketama pitali smo građane Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca I Bihaća šta misle da li porodice sa više djece imaju povlaštena prava.
I u našim anketnim listićima, njih 150 odgovorilo je na pitanja o ovoj temi, a ovo su rezultati:
Na pitanje Da li postoje usvojeni Zakoni o položaju žena sa troje i više djece i u BiH?
93 posto je odgovorilo da NE, a 7 posto da DA.
Na pitanje Da li se ti zakoni sprovode ?
83 posto je odgovorilo da NE, a 17 posto da DA.
I na pitanje Da li bi po vašem mišljenju porastao natalitet ukoliko bi se država više brinula za majke sa troje i više djece?
78 posto je odgovorilo da DA, a 22 posto NE.
Učešće u ovoj emisiji uzele su žene, majke, a jedna od njih je majka četvero djece Azra Keskin, zatim Emilija Vuković također majka četvero djece. Osvrt na ovu temu dala je I predstavnica Udruženja Nahla Elma Begić, ispred gradske uprave Elmedin Mehadžić te ispred Zavoda za zapošljavanje USK-a Jasmin Prošić.
Majke odnosno porodice sa troje I više djece iako svojim životnim stilom promiču aktualnu pronatalitetnu politku Vlade, i dalje ima nedovoljnu, odnosno nikakvu podršku društva u obliku konkretnih mjera koje im u financijskom, ali i svakom drugom smislu olakšavaju svakodnevni život. Izazovi velikih porodica u BiH su veliki, a porodicama s troje i više djece mnogo bi značilo, na primjer, oslobađanje ili smanjenje poreza na stambenu nekretninu, smanjenje nameta na kupovinu porodičnih automobila, jeftiniji vrtići, besplatni udžbenici.
A često se roditelji velikih porodica susreću s teškoćama oko pronalaska posla i nerazumijevanjem poslodavaca. Za usklađivanje svih porodičnih poslova i obveza potrebana je dobra organizacija. Velikom broju roditelja izazov je uskladiti poslovne i privatne obveze.
U zadnje vrijeme svijest o važnosti ove teme se podignula u zemljama u našem okruženju, no podrška velikim porodicama I kod njih je još uvijek više deklarativna nego stvarna i konkretna. A u BiH pa tako I u USK-u o tome se još ni ne razmišlja.

povezani članci

Najnovije