Nedjelja, 14 Jula, 2024

MOLBA ZA KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA U BUZIĆ MAHALI

Prethodnih dana naše ekipe iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada u naselju Buzić Mahala zatekli su u više navrata zapaljene kontejnere koji su bili puni luga i pepela ( fotografije u  naslovnici i tekstu ), a isti su namjenjeni za  svakodnevni obični komunalni otpad.

JKP“ VISOKO“ d.o.o. Visoko  ponovo upućuje molbu svim korisnicima komunalnih usluga koji odlažu svoj komunalni otpad u kontejnere zapremine 5m3 i hajfiše zapremine 1,1m3 u svim naseljima i  ulicama ( naročito za korisnike komunalnih usluga u naselju Buzić Mahali ), da u iste ne odlažu otpad koji je nastao sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela.

Pomenuti zapaljivi otpad svi korisnici su dužni da odlože u odgovarajuće posude (fotografije ispod teksta), koje će ostavitit  pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1m3 ili pored svojih kanti u  koje odlažu svoj svakodnevni komunalni otpad,a isti će biti uredno odvučen kad i svakodnevni  komunalni otpad.

Napominjemo da će od sada svako nesavjesno odlaganje zapaljivog komunalnog otpada odmah biti prijavljeno nadležnoj inspekciji, a korisnici koji budu nesavjesno odlagali pomenuti komunalni otpad i samim tim uništavali imovinu JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko bit će sankcionisani.

      JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko

povezani članci

Najnovije