Utorak, 16 Jula, 2024

Ministar Šimunović u radnoj posjeti JU Penzionerski dom sa stacionarom u Zenici

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Antonio Šimunović sa saradnicima, jučer je bio u radnoj posjeti JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona. 

Na sastanku koji je upriličen u sjedištu ustanove sa rukovodstvom je razgovarano o aktuelnim pitinjima koja se tiču redovnog poslovanja i usluga koje proizilaze i djelatnosti ustanove, sa posebnim akcentom na stvaranje boljih i sigurnijih uslova za boravak korisnika.

Naročito je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg protupožarnog sistema i ugradnji vatrodojavnog sistema čime bi se na veći nivo podigla sigurnost boravka korisnika.

Također je razgovarano o načinu rješavanja problema uplate neuplaćenih poreza i doprinosa za radnike bivešeg preduzeća JU Dom penzionera Zenica, s ciljem stvaranja preduslova za ostvarivanje prava na punu penziju.

Ministarstvo je iskazalo svoju opredjeljenost da i u narednom periodu nastavi pružati kontinuiranu podršku u radu ove ustanove i spremnost za iznalaženje rješenja za postojeće probleme o kojima se razgovaralo u zakonom propisanom okviru.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 

povezani članci

Najnovije