Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Ministar Šimunović potpisao ugovore za projekte sa nevladinim organizacijama vrijedne 80.000 KM

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović potpisao je ugovore sa predsjednicima nevladinih organizacija: Savez udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona, Savez civilnih žrtava rata ZDK, Savez invalida rada Zeničko-dobojskog kantona, Savez logoraša Zeničko-dobojskog kantona, Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti Zeničko-dobojskog kantona Udruženja “DLAN” Zenica, Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona, Udruženja EKO-pokret “Život-vita” i Udruženja građana “Fojničani” Maglaj.

Ugovorima su definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana u vezi namjenskog utroška odobrenih novčanih sredstava po osnovu Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje projekata/programa rada iz sredstava proračuna predviđenih za 2024. godinu u iznosu od 80.000,00 KM.

Potrošnja ovih sredstava je osigurana za financiranje/sufinanciranje programa rada/projekata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite obitelji sa djecom i zaštite raseljenih lica i povratnika sa posebnim naglaskom na socijalnu uključenost, unaprjeđenje kvalitete života i osnaživanje korisnika radi njihovog uključivanja u život zajednice, sa fokusom na lica sa invaliditetom, djecu bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarenu i zapuštenu djecu, lica koja su žrtve porodičnog nasilja i nasilja u zajednici, starija lica, raseljena lica i povratnike.

Potpisnici ugovora su istakli zahvalnost na efikasnom okončanju procedura po javnom pozivu i dobroj suradnji resornog ministarstva, te ujedno istakli potrebu da se planiraju veća sredstva za realiziranje programa rada/projekata nevladinih organizacija u Zeničko-dobojskom kantonu.

S tim u vezi, ministar Antonio Šimunović istaknuo je posvećenost resornog ministarstva da nastavi podržavati rad nevladinih organizacija sa ciljem da se unaprijedi položaj korisničke populacije ovih udruženja i građana Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

povezani članci

Najnovije