Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

JKP “VISOKO” PONOVNI APEL DA OBRATITE PAŽNJU PRILIKOM ODLAGANJA LUGA I PEPELA

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko  ponovo upućuje molbu stanovništvu Grada Visoko i svim korisnicima komunalnih usluga koji odlažu svoj komunalni otpad u kontejnere zapremine 5 m3 i hajfiše zapremine  1,1 m3 u svim naseljima i ulicama, da u iste ne odlažu otpad koji je nastao sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela.

Pomenuti zapaljivi otpad  korisnici su dužni da odlože u odgovarajuće posude, koje će ostavitit  pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1 m3, koji će uredno biti odvučen kad i ostali komunalni otpad .

U skladu sa čl. 112., stav 4, Odluke o komunalnom redu, „Korisnici usluge su dužni razvrstavati i odvajati lug od komunalnog otpada, te tako razvrstan komunalni otpad iznositi u predviđenim odgovarajućim posudama u vrijeme odvoza, do mjesta za preuzimanje komunalnog otpada od strane nadležnog javnog komunalnog preduzeća“.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

povezani članci

Najnovije