Utorak, 23 Jula, 2024

JAVNI POZIV za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko, na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području grada Visoko za 2024. godinu i Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu, Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove oglašava i upućuje

JAVNI POZIV za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepše bašte/balkona na području grada Visoko za 2024. godinu.
Svi zainteresovani se mogu javiti na e-mail adresu: lervisoko@gmail.com ili lično u Centru za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko najkasnije do 10.07.2024. godine. Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati Komisiju koja će vršiti obilazak prijavljenih bašta/balkona kandidata u saradnji sa JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, te proglasiti najuspješnije i dodjeliti prigodne nagrade i poklone.

Služba za infrastrukturu, ekologiju,
komunalne i inspekcijske poslove

povezani članci

Najnovije