Utorak, 23 Jula, 2024

INZ: Održana radionica “Upravljanje animalnim otpadom u ZDK”

U okviru projekta izrade Studije izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona sa planom aktivnosti, uključujući i Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava, Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizovao je danas u Zenici prvu u nizu stručnih radionica na temu “Upravljanje animalnim otpadom”.

Studija i program su dio realizacije Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, koji će finansijski pomoći realizaciju projekta. Projekat se provodi uz saglasnost Vlade ZDK i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Vođa projektnog tima INZ-a je doktor veterinarske medicine Rusmir Goletić.

Okolišni problem

Strategijom zaštite okoliša FBiH (2008.-2018.), Federalnim planom upravljanja otpadom (2012.-2017.), Kantonalnim planom zaštite okoliša ZDK (2017.-2025.) i Planom upravljanja otpadom ZDK (2008.-2028.) definirani su operativni ciljevi i predviđene su mjere za stvaranje uvjeta za okolinski prikladno upravljanje otpadom životinjskog porijekla.

– Na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) otpad životinjskog porijekla predstavlja veoma veliki veterinarsko-zdravstveni i okolišni problem zbog toga što nije riješeno upravljanje ovim kategorijama otpada. Otpad životinjskog porijekla je snažan izvor onečišćavanja i zagađivanja svih medija okoliša (tlo, voda, zrak) i značajno pogoršava higijensko-epidemiološko i ekološko stanje okoliša čime ugrožava zdravlje lokalnog stanovništva. Ovaj problem je identificiran i konstatovan kao prioritetan za rješavanje u Kantonalnom planu zaštite okoliša ZDK i Planu upravljanja otpadom ZDK, kao i terenskim opservacijama stručnih lica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ističe dr. Goletić.

Prema Planu upravljanja otpadom na području ZDK za period 2008.-2028. godina, kao i drugim kantonalnim i federalnim strateškim planovima koji se odnose na upravljanje otpadom, potrebno je uspostaviti kapacitete za adekvatno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla, te sanirati i zatvoriti postojeća odlagališta, jame grobnice i groblja za otpad životinjskog porijekla s ciljem eliminisanja postojećih veterinarsko-zdravstvenih, higijensko-epidemioloških i okolišnih žarišnih tačaka. Planirano je da cijeli projekat traje deset mjeseci.

Rad na terenu

Osim otpada životinjskog porijekla koji se i dalje kontinuirano generira u različitim pogonima i objektima (farme, klaonice, pogoni za preradu i proizvodnju mesa, mesnice i dr.), dodatan problem predstavljaju i postojeća odlagališta, jame i grobnice otpada životinjskog porijekla.

Zbog toga je ove probleme potrebno hitno rješavati, kako je to i predviđeno ovim projektom.

– Uzimajući u obzir ciljeve postavljene u Strategiji zaštite okoliša FBiH, kao i ciljeve postavljene Planom upravljanja otpadom, postavljeni su ciljevi koji se žele postići izradom ovog projekta, a to je opći cilj zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša, kroz unaprijeđenje sistema za upravljanje otpadom životinjskog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te specifični ciljevi kao što su uspostava sistemskih rješenja za adekvatno zbrinjavanje animalnog otpada na području ZDK kroz izradu Studije izvodljivosti i Program, podizanje svijesti učesnika u proizvodnji i zbrinjavanju animalnog otpada o važnosti adekvatnog zbrinjavanja, kao i otklanjanje trenutne (aktuelne) prijetnje po zdravlje ljudi i životinja i okoliša uzrokovane postojanjem odlagališta, jama i grobalja otpada životinjskog porijekla na području kantona, navodi rukovodilac Zavoda za veterinarstvo uokviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Muhamed Gladan.

(zenicablog.com)

povezani članci

Najnovije