Utorak, 16 Jula, 2024

INFORMACIJA O PLAĆANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući o zahtjevu Predsjednika Federacije BiH  za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 73. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 67/05), donio Presudu broj U-64/17 od 23.10.2018. godine kojom je utvrđeno da  navedena zakonska odredba nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Shodno općem pravilu važenja sudskih i drugih odluka i načelu “ex nunc” koje označava da pravni propis djeluje samo ubuduće, odluke sudova (uključujući i presude Ustavnog suda) nemaju retroaktivno dejstvo i primjenjuju se od dana objavljivanja u službenim glasilima. U konkretnom slučaju Presuda Ustavnog suda FBiH objavljena je u “Službenim novinama FBiH” dana 23.11.2018. godine.

Postupajući po Presudi Ustavnog suda, Općinsko vijeće Visoko je na 26. sjednici donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta na području općine Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 1/2019), kojom je ukinuta obaveza plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, a građani Visokog su ostali u obavezi plaćati samo komunalnu naknadu.

Shodno navedenom, obaveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta nastale do dana stupanja na snagu Presude Ustavnog suda FBiH 23.11.2018. godine, ostaju na snazi i građani su dužni izmiriti svoja ranija dugovanja.

U opomenama koje su građani dobili uz rješenja o plaćanju komunalne naknade, obuhvaćen je dug nastao do dana objavljivanja Presude Ustavnog suda i u istoj je navedeno da se ukida naknada za korištenje građevinskog zemljišta, a da se dug odnosi na period prije stupanja na snagu Presude. Detaljnu razradu neizmirenih obaveza po vrsti naknade i periodu u kojem su nastale, građani mogu dobiti u Centru za usluge kod nadležne Službe.

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

povezani članci

Najnovije