Utorak, 23 Jula, 2024

GRAD VISOKO: OLAKŠICE ZA KATEGORIJU BORAČKE POPULACIJE

Na prijedlog Gradonačelnice i Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visokog, Gradsko vijeće je na 6. sjednici održanoj  31.01.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje i davanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području grada Visokog.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna ove odluke je što u prethodnoj odluci nisu bile  dovoljno precizirane kategorije  boračke populacije koje imaju pravo na ostvarivanje pomenutih olakšica.

Izmjenama i dopunama ove odlukepreciznije su normirane kategorije boračke populacije, te je istom utvrđeno  da:

  • Invalidi 100% I i II grupe, dobitnici najvećih ratnih priznanja i njihovi pravni sljedbenici, članovi porodica šehida i poginulih boraca (roditelji, supruge i djeca) plaćaju 5% od iznosa nakanda za pogodnost korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, utvrđenih rješenjem nadležne gradske službe, te
  • Invalidi 90% III grupe plaćaju 10% od iznosa nakanda za pogodnost korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, utvrđenih rješenjem nadležne gradske službe.

Također, donesenom odlukom obuhvaćeni su i članovi porodica šehida  i poginulih boraca kojima je prestalo pravo na porodičnu invalidninu regulisano važećim zakonskim propisima.

Ostale kategorije ostaju neizmijenjene.

Opširnije na visoko.gov.ba

Photo by BoKi

povezani članci

Najnovije