Utorak, 23 Jula, 2024

DIREKTOR JKP „VISOKO“ HASAN PRELIĆ O CIJENAMA JAVNIH KOMUNALNIH USLUGA U VISOKOM

„Ne želim odgovarati na medijske provokacije pojedinih političkih stranaka, ali sam sa ciljem pravilnog informisanja javnosti, dužan dati nekoliko informacija i to:

Cijene javnih komunalnih usluga moraju pokriti visinu ukupnih troškova koji nastaju pružanjem tih usluga ili će, u suprotnom, biti dovedeno u pitanje dugoročno pružanje istih.

Cijena vode od 1,20 KM/m3 (1000 litara) uključuje troškove zahvatanja, tretmana, distribucije, održavanja i ulaganja u razvoj nove infrastrukture.

Standardna potrošnja za zadovoljavanje svakodnevnih potreba, te ispravne kućne instalacije, po korisniku iznose 5 m3 mjesečno, što iznosi 6 KM mjesečno po korisniku.

Potrošnju vode prati obračun naknade za kanalizaciju u iznosu od 0,30 KM/ m3.

Odvoz smeća iznosi 3 KM mjesečno po korisniku, pokriva troškove prikupljanja, a djelomično i troškove odvoza na regionalnu deponiju Mošćanica. Grad Visoko iz Budžeta u cijelosti subvencionira troškove deponovanja otpada, što po toni iznosi 55 KM, kao i dio troškova prijevoza.

U Prijedlogu nacrta Budžeta Grada Visokog za 2020. godinu, shodno utvrđenoj strategiji vodosnabdijevanja, planirano je subvencioniranje troškova za najugroženije kategorije građanstva.

Medijska kampanja koja ima za cilj smanjenje cijena komunalnih usluga motivirana je isključivo političkim interesima istih onih struktura koje su uzrok dugogodišnjih neriješenih pitanja vodosnabdijevanja, velikih gubitaka pitke vode zbog neodržavanja sistema, brojnih divljih deponija i problema sa odvozom smeća na široj teritoriji Grada.

Mjesna zajednica Podvinci se nalazi na području Grada Visokog, ali je dugi niz godina korisnik usluga vodosnabdijevanja JKP “Vareš“ i plaća 1,35 KM za 1 m3 , a nikad se nije obratila sa zahtjevom za smanjenje cijena.

Rezultati rada Gradonačelnice, gradske administracije i JKP „Visoko“ na Projektu proširenja gradskog vodovodnog sistema, zaštiti izvorišta „Vrutak“, uključivanju novih izvorišta u sistem, izgradnji novih kapaciteta rezervoara i sanaciji postojeće mreže sa ciljem smanjivanja gubitaka vode, svakim danom su značajniji i vidljiviji, te imaju tendenciju nastavka i širenja nizvodno, lijevom obalom rijeke Bosne, u pravcu Moštra.

Pojedinim političkim strukturama nije u interesu intenziviranje radova, te je ovo njihov posljednji pokušaj da spriječe nastavak projekta vodosnabdijevanja prema Moštru.

Sigurni smo da javnost prepoznaje pokušaj manipulacije, i nastavljamo naše aktivnosti planiranom dinamikom“.

povezani članci

Najnovije