Četvrtak, 25 Jula, 2024

ASFALTIRANJE DVA PUTNA KRAKA NA RELACIJI KRIŽ-BEŠIKE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke počinje sa realizacijom još jednog značajnog projekta na izgradnji nakategorisanog puta u naselju Križ. U toku su radovi na asfaltiranju dva kraka puta, prvog kraka dužine 270,00 m i drugog kraka dužine 530,00 m.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabran je konzorcij „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Construct projekt“ d.o.o. Zavidovići, dok laboratorijska ispitivanja vrši firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Tokom izvođenja radova stručnu kontrolu vrše i ovlašteni predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 70.128,91 KM sa PDV-om, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije