Završena dezinfekcija svih saobraćajnica, ulica i trotoara u gradu Visoko

281

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata JKP Visoko sinoć je zavšila dezinfekciju svih saobraćajnica, ulica i trotoara u gradu Visoko.

Sanitarnu kontrolu nad izvođenjem radova na dezinfekciji saobraćajnica, ulica i trotoara izvodila je će firma Ekocijan d.o.o. Sarajevo. Pored JKP ‘Visoko’, odnosno Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata svoje učešće u navedenim poslovima uzeli su i sljedeći subjekti: Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko i Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko (DVD).

Navedene aktivnosti koje se odnose na dezinfekciju u gradu Visoko su samo početak, odnosno prva faza radova koje nadležna služba prema planu i programu treba da uradi u sljedećem periodu.